Mỹ Linh bị 'ném đá', bới móc: Ghê rợn như thời Trung Cổ!

Mỹ Linh bị 'ném đá', bới móc: Ghê rợn như thời Trung Cổ!

Nếu mọi người nhân danh người dân để tranh luận, để trách móc, để lên án Mỹ Linh, trước hết, hãy coi chị là Một Người Dân. Chị có quyền lên tiếng, như mọi người đang lên tiếng; chị có quyền biểu đạt ủng hộ hoặc phản đối - như cách mọi người đang làm.