Đề nghị điều tra tin đồn phòng giao dịch một ngân hàng phá sản

.
Nguồn: vietnambiz.vn